×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

برگزاری وبینار آموزشی

برگزاری وبینار آموزشی "ارتباط مرگ سلولی فروپتوزیس با وقوع بیماری های تخریب کننده سیستم عصبی"

بیشتر
برگزاری وبینار آموزشی

برگزاری وبینار آموزشی "اصول پروپوزال نویسی"

بیشتر
پیشنهاد کاهش ساعت کاری بانوان شاغل

پیشنهاد کاهش ساعت کاری بانوان شاغل

بیشتر
تالیف جلد دهم و آخر از مجموعه کتاب هاى کرونا ویروس توسط اساتید و پژوهشگران مرکز

تالیف جلد دهم و آخر از مجموعه کتاب هاى کرونا ویروس توسط اساتید و پژوهشگران مرکز

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی

برگزاری دوره آموزشی شغلی "حفظ تندرستی و سلامت پس از بارداری"

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز

برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب

برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر امور پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی

برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر امور پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی

بیشتر
برنامه ثبت بیماری
مراکز همکار

طرح های در حال اجرا 
+
طرح های خاتمه یافته 
+
مقالات 
+
تالیفات 
+
تنظیمات قالب