×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

احتمال تجدید نظر در مدل واکسیناسیون کرونا

احتمال تجدید نظر در مدل واکسیناسیون کرونا

بیشتر
برگزاری مدرسه تابستانه هوش مصنوعی

برگزاری مدرسه تابستانه هوش مصنوعی

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر امور پژوهشی مرکز

برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر امور پژوهشی مرکز

بیشتر
راهنمای ثبت نام در سامانه پژوهان

راهنمای ثبت نام در سامانه پژوهان

بیشتر
راه اندازی اینترست گروپ NONAI

راه اندازی اینترست گروپ NONAI

بیشتر
برگزاری وبینار آموزشی

برگزاری وبینار آموزشی "اصول پروپوزال نویسی (بخش دوم)"

بیشتر
برگزاری وبینار آموزشی

برگزاری وبینار آموزشی "مکانیسم های سلولی و مولکولی دخیل در اختلالات طیف اوتیسم با رویکرد تحریک عمقی مغز به عنوان یک روش درمانی"

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه

بیشتر

طرح های در حال اجرا 
+
طرح های خاتمه یافته 
+
مقالات 
+
تالیفات 
+
تنظیمات قالب