×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کمیته علمی دانشجویی

کمیته علمی دانشجویی، به منظور سازماندهی و اجرای فعالیت های دانشجویان رشته ای مختلف در مرکز تحقیقات تاسیس گردیده است. همچنین ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، زیر نظر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی تشکیل شده است.

 

 اهداف کمیته علمی دانشجویی

1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
3.  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان 

5. ایجاد و بهبود رابطه پژوهشی اساتید و دانشجویان 

 

مسئول کمیته علمی دانشجویی

دکتر میثم اخلاق دوست متولد سال 1367 و دانش آموخته دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و دانشجوی رشته MPH در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. همچنین مسئول کمیته علمی دانشجویی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد. برخی از سوابق علمی پژوهشی دکتر میثم اخلاق دوست به شرح زیر است:

♦ مخترع برگزیده هفتمین جشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان 

♦ دانش آموخته برگزیده دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

♦ پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

♦ عضو فدراسیون جهانی مخترعین IFIA

♦ کسب تندیس جوان نمونه و برگزیده استان تهران توسط وزیر ورزش و جوانان

♦ مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات روشهای کم تهاجمی و پیشرفته پارس، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1399-1394)

♦ مسئول پژوهش کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران (1393-1389)

 

در صورت تمایل به همکاری و هرگونه سوال می توانید با آدرس ایمیل زیر در تماس باشید. 

Email: akhlaghdoust@sbmu.ac.ir

https://orcid.org/0000-0003-0484-9098

www.linkedin.com/in/meisam-akhlaghdoust-md-mph-student-52140747

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56809376300

تنظیمات قالب