×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز چشم انداز مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی

مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی به عنوان یک مرکز با توانایی های بسیار در زمینه انجام پژوهش های متنوع در حوزه جراحی مغز و اعصاب، علوم اعصاب، مغز و اعصاب، روانپزشکی، پزشکی هسته ای، سلامت، پیشگیری و پژوهش های بالینی مرتبط شناخته خواهد شد. در پنج سال آینده این مرکز با ویژگی های زیر شناخته خواهد شد: مرکز همکاری های سازمان جهانی بهداشت در زمینه جراحی مغز و اعصاب، علوم اعصاب، مغز و اعصاب، روانپزشکی، مرکز تحقیقات مرجع کشوری برای انجام مطالعات جراحی مغز و اعصاب، علوم اعصاب، مغز و اعصاب، روانپزشکی. در پنج سال آینده این مرکز به عنوان پژوهشکده جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی می‌گردد.

تنظیمات قالب