×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 مدیر پژوهشی

CV

 

 

دکترسارا رحمتی رودسری، متولد سال 1359 در شهرتهران، دیپلم علوم تجربی خود را درسال 1377 از دبیرستان فرزانگان (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) باکسب رتبه اول دریافت نمود. وی در سال 1385 مدرک دکترای حرفه ای پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه برتراخذ نمود. در سال 1396 مدرک  MPH بیماریهای واگیر را از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با کسب رتبه اول، دریافت کرد.  برخی از افتخارات و مسئولیت های ایشان به شرح زیر است:

 ♦  بانوی اول و برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آئین گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) (1400) 

 ♦ مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی (1399 تاکنون)

 ♦ مسئول کارگاههای توانمندسازی اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1399)

 ♦ دبیر اجرایی کنگره ها وسمینارهای متعدد داخلی وبین المللی

 ♦ مدیر مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1399-1389)

 

Email: s_r_r85@yahoo.com, s_r_r85@sbmu.ac.ir

ORCID ID: 0000-0002-1165-7759

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56500616600

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=elQV_DsAAAAJ&hl=en

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sara-rahmati-781a16a5/

تنظیمات قالب