×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخچه مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی

 

مرکز تحقیقات جراحی مغز واعصاب عملکردی در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1386/12/07 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و در سال 1387 با تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در محل بیمارستان شهدای تجریش تاسیس شد.

این مرکز دارای فعالیتهای گوناگون تحقیقاتی در زمینه تشخیص و درمان بیماریهای مغز و اعصاب می باشد. همچنین در زمینه سلول های بنیادی برای بررسی درمان ضایعات نخاعی و فلج مغزی با مراکز تحقیقات فن آوری بن یاخته و شرکت فن آوری رویان همکاری دارد.

  • تاریخ موافقت اصولی: 1387/12/12
  • تاریخ موافقت قطعی: 1392/02/23 (تمدید مجوز: 1398/08/12)
تنظیمات قالب