×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

امکانات و توانمندی های متمایز مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی

  1. شاخص بودن مرکز در سطح کشور و منطقه با داشتن اساتید مجرب و بنام
  2. وجود بخش فعال استریوتاکسی در بیمارستان شهدای تجریش
  3. وجود الکترودگذاری و دستگاه  DBSجهت بیماران مبتلا به پارکینسون و دیگر بیماریهای حرکتی
  4. وجود درمانگاه استریوتاکسی و فوق تخصصین استریوتاکسی
  5. لینک بودن مرکز به بخش و اساتید مجرب نورولوژی بیمارستان شهدای تجریش
  6. انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به بیماران مبتلا به تومور مغزی، پارکینسون و اختلالات حرکتی
  7. این مرکز در زمینه سلولهای بنیادی برای درمان ضایعات نخاعی، فلج مغزی، دیسکوپاتی ها و ژن درمانی در زمینه تومورهای مغزی نیز فعالیت منحصر به فرد دارد.
تنظیمات قالب