×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 • تاریخ انتشار : 1403/03/05 - 08:00
 • بازدید : 59
 • تعداد بازدیدکننده : 41
 • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری دوره آموزشی

مدیر پژوهشی مرکز، دوره آموزشی شغلی ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را برگزار می نماید.

دکتر سارا رحمتی رودسری، مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه، دوره آموزشی شغلی "آشنایی با مهارت های پرورش نوجوان سالم" را در روزهای 7 لغایت 9 خرداد ماه 1403 برگزار می نماید. شایان ذکر است این دوره دارای 6 ساعت امتیاز شغلی جهت درج در کارنامه ارزشیابی سالانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و در روزهای مذکور در سامانه آزمون های الکترونیکی دانشگاه به آدرس azmoon.sbmu.ac.ir در دسترس خواهد بود.

دکتررحمتی افزودند : "اهداف آموزشی این دوره عبارتند از:

 1. آشنایی فراگیر با فرزند پروری و سبک های مختلف آن.
 2. آشنایی فراگیر با مهارت های فرزند پروری هوشمندانه و موثر.
 3. آشنایی فراگیر با چگونگی ارتباط مناسب با نوجوان و حضور در زندگی نوجوان.
 4. آشنایی فراگیر با فرایند قانون گذاری و نظارت بر نوجوان در خانواده.
 5. آشنایی فراگیر با مدیریت رابطه نوجوان با دوستان.
 6. آشنایی فراگیر با نقش والدین به مثابه مهمترین الگو.
 7. آشنایی فراگیر با اهمیت و چگونگی برگزاری جلسات خانوادگی.
 8. آشنایی فراگیر با چگونگی آگاه سازی و گفتگو با نوجوان درباره مواد."

 • گروه خبری :
 • گروه خبری : 142879
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب