×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

پیشنهاد کاهش ساعت کاری بانوان شاغل

پیشنهاد کاهش ساعت کاری بانوان شاغل

بیشتر
تالیف جلد دهم و آخر از مجموعه کتاب هاى کرونا ویروس توسط اساتید و پژوهشگران مرکز

تالیف جلد دهم و آخر از مجموعه کتاب هاى کرونا ویروس توسط اساتید و پژوهشگران مرکز

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی

برگزاری دوره آموزشی شغلی "حفظ تندرستی و سلامت پس از بارداری"

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز

برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب

برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر امور پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی

برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر امور پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی

بیشتر
برگزاری وبینار  فوتوبیومودلیشن در بیماری های مغز و اعصاب

برگزاری وبینار فوتوبیومودلیشن در بیماری های مغز و اعصاب

بیشتر
برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات

برگزاری دوره آموزشی شغلی کارکنان توسط مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات

بیشتر
برنامه ثبت بیماری
مراکز همکار

طرح های در حال اجرا 
+
طرح های خاتمه یافته 
+
مقالات 
+
تالیفات 
+
تنظیمات قالب