شنبه ١١ تير ١٤٠١ - 
1 2
منو اصلی
بروزرسانی
تاریخ آخرین بروز رسانی:1401/3/30
 
صفحه اصلي > شورای پژوهشی 
 
 

شورای پژوهشی

طرح های تحقیقاتی پیشنهادی محققین، در مرحله اول بر مبنای انطباق با اولویتهای پژوهشی مرکز سنجیده می شوند. جلسات شورای پژوهشی مرکز با فاصله هر 2 ماه یک بار تشکیل می شود؛ اما در مواردی که تعداد طرحهای جدید به 5 عدد برسد ،جلسه شورا قبل از موعد مقرر برگزار می گردد. طرح های پیشنهادی پس از بررسی کارشناسی در این جلسات، مراحل داوری و تصویب خود را طی می نماید.

  • رئیس شورای پژوهشی:

تصویر

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا زالی


تلفن تماس:021-22724211


آدرس:تهران – میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش – ساختمان شماره یک – طبقه چهارم و پنجم – مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: dr_alirezazali@yahoo.com


سامانه علم سنجی


رزومه

  • اعضای شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبا:

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد اشرافی


تلفن تماس: 021-22724211


آدرس: تهران – میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش – ساختمان شماره یک – طبقه چهارم و پنجم – مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: Farzad.Ashrafi@gmail.com


سامانه علم سنجی


رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید اورعی یزدانی


تلفن تماس: 021-22724211


آدرس: تهران – میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش – ساختمان شماره یک – طبقه چهارم و پنجم – مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: saeed-o-yazdani@yahoo.com


سامانه علم سنجی


رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر سارا رحمتی رودسری


تلفن تماس:021-22724211


آدرس:تهران – میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش – ساختمان شماره یک – طبقه چهارم و پنجم – مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: s_r_r85@yahoo.com


سامانه علم سنجی


رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا شاه محمدی


تلفن تماس: 021-22724211


آدرس:تهران – میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش – ساختمان شماره یک – طبقه چهارم و پنجم – مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک:  dr_mr11@yahoo.com


سامانه علم سنجی


رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر افسون صدیقی


تلفن تماس: 021-22724211


آدرس:تهران – میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش – ساختمان شماره یک – طبقه چهارم و پنجم – مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک:afsounseddighi@gmail.com


سامانه علم سنجی


رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر سعید صدیقی


تلفن تماس: 021-22724211


آدرس:تهران – میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش – ساختمان شماره یک – طبقه چهارم و پنجم – مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک:


سامانه علم سنجی


رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید صفری


تلفن تماس: 021-22724211


آدرس:تهران – میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش – ساختمان شماره یک – طبقه چهارم و پنجم – مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: drsafari.s@gmail.com


سامانه علم سنجی


رزومه

 

 

 Affiliation:

مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی، قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

آدرس: تهران - میدان تجریش - بیمارستان شهدای تجریش - ساختمان شماره یک - طبقه چهارم  و پنجم - مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی

تلفن: 14 - 13 - 22724211 

پست الکترونیک: Info_fnrc@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.