جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > رزومه کامل جناب آقای دکتر علیرضا زالی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خلاصه شرح حال:

در سال 1131 دیپلم تجربي را از دبیرستان خوارزمي گرفتم و نفر اول استان تهران شدم و در سال 1131 فارغ

التحصیل پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي شدم. در سال 1111 فارغ التحصییل جراحیي مغیز و

اعصاب از دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي بودم و نفر اول چهار دوره ارتقای کشوری جراحي اعصاب بودم

و بورد تخصصي را در سال 1111 دریافت نمودم، فلوشیب استریوتاکسي را در سیال 1133 از دانشیگاه علیوم

پزشکي شهید پزشکي دریافت کردم. و در حال حاضر استاد تمام گروه جراحي اعصاب این دانشگاه مي باشم.

در سال 1131 دیپلم تجربي را از دبیرستان خوارزمي گرفتم و نفر اول استان تهران شدم و در سال 1131 فارغ

التحصیل پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي شدم. در سال 1111 فارغ التحصییل جراحیي مغیز و

اعصاب از دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي بودم و نفر اول چهار دوره ارتقای کشوری جراحي اعصاب بودم

و بورد تخصصي را در سال 1111 دریافت نمودم، فلوشیب استریوتاکسي را در سیال 1133 از دانشیگاه علیوم

پزشکي شهید پزشکي دریافت کردم. و در حال حاضر استاد تمام گروه جراحي اعصاب این دانشگاه مي باشم.

فعالیت های اجرایی:
 
1.       رئیس کل منتخب سازمان نظام پزشکی                                     اردیبهشت ماه 92 - تاکنون
2.       عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران                                        از سال 91 -تا کنون
3.       عضو منتخب وزیر بهداشت در شورای گسترش دانشگاهها                       از سال 91 -تا کنون
4.       عضو منتخب وزیر بهداشت در شورای عالی برنامه ریزی                         از سال 90 -تا کنون
5.       عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات پروتئومیکس پزشکی                                  از سال 85
6.       رئیس مرکز تحقیقات جراحی مغز واعصاب عملکردی دانشگاه                          تاکنون - 1386
7.       مشاور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی        
 تاکنون-1388
8.       عضو هیأت مدیره بیمارستان ایرانمهر
تاکنون-1388
9.       عضو شورای راهبردی سلامت شهرداری تهران
تاکنون-1388
10.   عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت کشور
تاکنون-1388
11.   نایب رئیس انجمن حقوق پزشکی کشور
تاکنون-1388
12.   عضو هیأت تحریریه فصلنامه حقوق پزشکی
تاکنون-1388
13.   عضو هیات رئیسه اولین کنگره مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان
1387       
 
14.   عضو هیات تحریریه مجله Iranian journal of child neurology   
تاکنون1387          
 
15.   مدیر گروه اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
  تاکنون-1387
 
16.   عضو کمیته اخلاق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی کشور
تاکنون-1387
 
17.   معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی
تاکنون-1387
 
18.   قائم مقام سازمان نظام پزشکی
تاکنون-1387
 
19.   عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب
تاکنون-1387
 
20.   عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات و انجمن هنر و سلامت
تاکنون1387
 
21.   عضو فدراسیون رؤسای دانشگاه های جهان
1387-1386
 
22.   عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی ایلام
تاکنون1386
 
23.   عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی قم
تاکنون-1386
 
24.   عضو هیأت تحریریه فصلنامه اخلاق پزشکی
تاکنون-1386
 
25.   عضو کمیته تخصصی علوم بالینی جراحی جشنواره علوم پزشکی رازی
تاکنون-1386
 
26.   رئیس دهمین همایش علوم دارویی ایران
1385   
 
27.   رئیس سمینار سراسری ایدز
1385
 
28.   عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی
تاکنون-1385
 
29.   رئیس انجمن پروتئومیکس پزشکی ایران
تاکنون-1385
 
30.   رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتي
1387-1384
 
31.   عضو هیأت ممتحنه بورد جراحی مغز و اعصاب
تاکنون-1384
 
32.   عضو کمیسیون 7 نفره موارد خاص وزارت بهداشت
1387-1384
 
33.   رئیس کمیسیون تدوین تعرفه و اقتصاد درمان نظام پزشکی کشور  
تاکنون-1384
 
34.   دبیر علمی بخش جراحی اعصاب مجله تازه های مغز و اعصاب ایران
تاکنون-1384
 
35.   رئیس نخستین همایش کاربردی سرطان پستان
30/ 11 / 1384
 
36.   عضو شورای سردبیری نشریه علمی سازمان پزشکی قانونی کشور
تاکنون-1383
 
37.   معاونت فنی سازمان نظام پزشکی
تاکنون-1383
 
38.   عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران
تاکنون-1383
 
39.   عضو شورای عالی نظام پزشکی
تاکنون-1383
 
40.   دبیر کمیسیون جراحی مغز و اعصاب سازمان پزشکی قانونی
1386-1382
 
41.   مشاور رئیس پزشکی قانونی کشور
1383-1382
 
42.   عضو شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی
1383-1382
 
43.   عضو انجمن مغز و اعصاب اطفال ایران
تاکنون-1381
 
44.   رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهدا
تاکنون-1379
 
45.   عضو کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت
1377-1376
 
46.   مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی
1377-1376
 
47.   عضو هیأت ممتحنه گواهینامه جراحی مغز و اعصاب
1378-1375
 
48.   کارشناس هیات های انتظامی بدوی و عالی سازمان نظام پزشکی
تاکنون-1375
 
49.   عضو هیأت امنای دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1377-1373
 
50.   عضو هیأت ممتحنه امتحانات دستیاری
1376-1373
 
51.   عضو شورای تدوین خدمات پزشکی سازمان نظام پزشکی
1377-1373
 
52.   عضو شورای درمان وزارت بهداشت
1375-1373
 
53.   معاون درمان و دارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
1376-1373
 
54.   دبیر کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1372-1371
 
55.   سرپرست هسته گزینش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
1374-1371
 
56.   مشاور دستیاری رئیس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
1372-1371
 
57.   قائم مقام معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
1371
 
58.   عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
1373-1370
 
59.   عضو شورای دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
1373-1370
 
 
 
ارائه سخنرانی:
 
                                                سخنرانی ها
سال فعالیت
1-     
کنگره علمی باز آموزی جامعه جراحان سال 1369
 
۹/ ۱1/ 1369
2-     
کنگره علمی باز آموزی جامعه جراحان سال 1371
 
۸ / ۲/ 1371
 
3-     
 سمینار هماهنگی و باز آموزی بیماریهای شایع در حج
 
19/12/1373
4-     
 سمینار هماهنگی و باز آموزی بیماریهای شایع در حج
 
19/12/1373
5-     
کارگاه آموزش نفش بیمارستان در مراقبت های بهداشتی اولیه
 
15/10/1374
6-     
اولین کنگره بین المللی جراحی ترمیمی اندام ها  و ضایعات جنگی  
 
10/8/1375
7-     
چهارمین کنگره بین المللی بیماریهای مغز و اعصاب و الکتروفیزیولوژی بالینی
 
15/6/1375
8-     
پنجمین سمینار باز آموزی بیماریهای شایع در حج 
 
8/12/1375
9-     
اولین کنگره علوم اعصاب ایران
 
9/9/1375
10- 
سمینار بازآموزی بیماری های شایع در موسم حج برای گروه های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
 
16/11/ 1376
11- 
بیست و سومین کنگره منطقه ای اتحادیه بین المللی مبارزه با سل و بیماریهای ریوی
 
4/2/1376
12- 
اولین کارگاه آموزشی آموزش مداوم بررسی نیاز نحوه ارائه جمع بندی شکایات در مرکز شهرستانها
 
12/6/1377
 
13- 
پنجمین کنگره سراسری آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه 
 
۱4/ ۲/ ۱۳۷۷
14- 
کنگره اورژانسهای جراحی در نوزادان                                     
 
7/7/1378
15- 
کنگره علمی و بازآموزی سالانه جراحان ایران                          
 
1/3/1378
16- 
بیستمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران
 
۴/3/ ۱۳۷۸
17- 
کنگره اورژانس های جراحی در نوزادان
 
9/ 7/ 1378
18- 
بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران
 
21/2/1379
19- 
دوازدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان                   
 
28/7/1379
20- 
همایش برنامه طرح یکصد دوره مدون برنامه آموزش ویژه            
 
4/6/1380
21- 
همایش برنامه طرح یکصد دوره مدون برنامه آموزش ویژه            
 
16/4/1380
22- 
همایش برنامه طرح یکصد دوره مدون برنامه آموزش ویژه            
 
2/ 5/1380
23- 
همایش برنامه طرح یکصد دوره مدون برنامه آموزش ویژه     
    
5/ 3/ 1380
24- 
همایش برنامه طرح یکصد دوره مدون برنامه آموزش ویژه         
 
12/ 5/ 1380
25- 
همایش سراسری کمردرد
 
9/8/1380
26- 
برنامه مدون آموزش پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
19/5/1380
27- 
برنامه مدون آموزش پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
16/5/1380
 
28- 
برنامه مدون آموزش پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
12/5/1380
29- 
بیست و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران
 
26/2/1380
30- 
سمینار بیماری های رایج اعصاب کودکان
 
23/5/1381
31- 
دومین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور       
 
1/6/1381
32- 
بیست و ششمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران  
              
26/2/1381
33- 
ششمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترو دیاگنوز ایران      
 
6/10/1382
34- 
پانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان                
25/7/1382
1/8/1382
35- 
همایش انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران                           
 
16/4/1382
36- 
پانزدهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان
 
1/8/1382
37- 
جلسات ماهیانه انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
 
16/4/1382
38- 
بیست و هفتمین کنگره علمی سالیانه جامعه جراحان ایران
 
20/2/1382
39- 
بیست و هشتمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران 
 
19/2/1383
40- 
سومین همایش علمی اعصاب کودکان ایران                             
 
30/12/1382
41- 
همایش انجمن آنستیولوژی و مراقبت های ویژه ایران                  
 
6/9/1383
42- 
چهارمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور    
 
26/6/1383
43- 
چهارمین همایش اعصاب کودکان ایران                                   
 
8/11/ 1383
44- 
ششمین همایش پزشکان عمومی سراسر کشور                              
 
29/11/1384
45- 
پنجمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی کشور                  
 
22/6/1384
46- 
بیست و نهمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران                        
 
28/ 2/1384
47- 
همایش برنامه مدون یک روزه آموزش مداوم رشته متخصصین ارتوپدی 
 
23/10/1384
48- 
نخستین همایش کاربردی سرطان پستان
 
30/11/1384
 
49- 
کنگره ترومای عروق ،شناخت و درمان
24/11/1385
 
50- 
ششمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور
 
16/9/1385
51- 
اولین کنگره طب الکترودیاگنوز در ضایعات اعصاب محیطی  
19/8/1385
 
52- 
هفتمین همایش پزشکان عمومی سراسر کشور
24/3/1385
 
53- 
همایش تازه های طب کودکان و بیست و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر قریب
 
27/2/1385
54- 
سمپوزیوم اولین نشست تخصصی منطقه ای آموزش اخلاق در علوم و فناوری
 
7/2/1385
55- 
کنگره نارسایی قلب 
 
19/12/1385
56- 
کنگره سرطان پستان
 
6/12/ 1385
57- 
نخستین همایش بین المللی تله مدیسن و سلامت
 
11/8/1385
58- 
کنگره سرطان های سیستم عصبی مرکزی
 
3/10/1385
59- 
کنگره سرطان های زنان
 
15/11/1385
60- 
سمینار سراسری ایدز
 
9/9/ 1385
61- 
سمینار جراحی پلاستیک صورت و عوارض آن
8/10/1385
62- 
سمینار پزشک و آموزه های قانونی در رشته تخصصی جراحی اعصاب
 
8/10/1385
63- 
کارگاه اخلاق در پژوهش
 
25/7/1385
64- 
سی امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران
 
20/2/1385
65- 
کارگاه آموزش برنامه ریزی و ارتباطات
 
4/11/1385
66- 
سمینار پزشک و آموزه های قانونی در رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب
 
23/6/1385
67- 
کنگره سرطان های سیستم عصبی مرکزی
 
3/10/1385
68- 
سی و یکمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران
 
19/2/1386
69- 
هفتمین کنفرانس علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور 
 
۲۶ / ۹/ ۱۳۸۶
70- 
اولین کنگره پروتئومیکس پزشکی ایران
 
۱/۱۲/ ۱۳۸۶
 
71- 
ششمین کنگره بین المللی پزشکی سنتی و تکمیلی                  
 
1386
72- 
دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران
30 / 1/ 1387
 
73- 
هشتمین کنگره اعصاب کودکان ایران همایش پرستاری               
 
15/8/1387
74- 
اولینکنگرهمراقبتهایحمایتیوتسکینیدرسرطان 
 
29/1/1387
75- 
سمینار چالش ها در درمان های کمک باروری ناباروری و بیمه
 
12/10/1387
76- 
سمپوزیوم یک روزه آموزش هماهنگی اهدا و پیوند اعضا اهدا کنندگان مرگ مغزی
 
15/2/1387
77- 
سمپوزیوم تخصصی اخلاق و حقوق در علوم دارویی                  
 
16/2/1387
78- 
کارگاه روش تحقیق
                                                                
27/11/1388
79- 
سمینار عفونت و جراحی
 
15/11/1388
80- 
کارگاه مقاله نویسی
 
4/12/1388
81- 
کارگاه تحریک مغناطیسی بافت مغز و کاربرد آن                              
 
14/12/1388
82- 
کارگاه درد                                                                               
 
9/12/1388
83- 
کارگاه آموزش روشهای به کارگیری متدها و وسایل میکروسرجیکال در اتاق عمل
 
22/12/1388
84- 
همایش کلینیکال انکولوژی تحت عنوان تومورهای مغزی
 
3/2/1388
85- 
دومین کنگره بین المللی سردرد                                                  
 
1/2/1389
 
86-   كنفرانس پزشك خانواده و نظام ارجاع ، چشم اندازها وچالش ها                     /89
87-دوازدهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران وششمين همايش سالانه             28/8/89لغايت 26/8/89
انجمن سرطان ايران
88-شانزدهمين سمينار كشوري پژوهشگاه ابن سينا با عنوان ژنتيك ، حقوق ،     19/8/89
 اخلاق ، روانشناسي        
89- سمينار نقش علوم پايه در ارتقا سلامت                             18/12/89 لغايت 19/12/89 
90- كنگره كنترل عفونت بيمارستاني                                    16/8/86لغايت 18/8/86
91- سمينار جراحي جدار شكم                                        28/9/86لغايت 29/9/86
92- سمينار سراسري طب اورژانس                                          8/8/86لغايت 10/8/86
93- كنگره بين المللي حقوق پزشكي                                       23/8/86لغايت 24/8/86
94- كنگره سرطانهاي دستگاه گوارش                                      21/9/86لغايت 22/9/86
95-كنفرانس علمي فوريتها                                                                    12/9/87
96-سمينار طب و قضا                                                                         18/7/87
97- كنگره مشترك نوزادان و پريناتولوژي                                     8/4/88لغايت 11/4/88
98- همايش تازه هاي طب كودكان و سي امين بزرگداشت استاددكتر محمد قريب 26/2/88لغايت 30/2/88
99-برنامه مدون مشاوره پزشكي                                                          25/7/89
100- روشهاي مداخله اي طب فيزيكي و توانبخشي در درمان درد         29/9/86لغايت 30/9/86
101- همايش صرع                                                         13/9/86لغايت 15/9/86
102- برنامه مدون اخلاق پزشكي                                                          30/7/89
103- برنامه مدون اعصاب 2                                                               29/7/89
104- برنامه مدون اعصاب 1                                                               28/7/89
105- كارگاه درمانهاي نوين درد                                             13/7/89لغايت17/7/89
106- دومين كنگره ساليانه بين المللي پزشكي قانوني ايران             11/12/89لغايت 13/12/89
107- كارگاه مقاله نويسي مقدماتي و پيشرفته در پزشكي                24/10/89لغايت 28/10/89
108- سمينار تومور مغزي در اطفال                                         6/11/89لغايت 8/11/89
109- سمينار علوم اعصاب شناختي                                         4/12/89 لغايت 6/12/89
110- سمينار علوم اعصاب باليني                                         29/10/89 لغايت 1/11/89
111- سمينار جراحي اعصاب مبتني بر شواهد                           18/12/89لغايت 20/12/89
112- كارگاه استفاده از سلولهاي بنيادي در درمان بيماريهاي صرع،                19/11/89لغايت24/11/89
پاركينسون، فلج مغزي و ضايعات نخاعي
113- كارگاه روش تحقيق در علوم پزشكي                                1/10/89 لغايت 5/10/89
114- سمينار استفاده از سلولهاي بنيادي در درمان بيماريهاي صرع،            17/9/89لغايت19/9/89
پاركينسون، فلج مغزي و ضايعات نخاعي
115- برنامه مدون مديريت مراكز سرپايي 1و2                                               14/9/89
116- برنامه مدون ضعف عمومي                                                          6/8/89
 117-مقاله نویسی مقد ماتی و پیشرفته در پزشکی    1389/10/24                                                   
118 - روش تحقیق در علوم پزشکی   1389/10/01                                                                   
119 - سمينار درد1390/09/23                                                                                           
120 - سمينار علوم اعصاب شناختي   1390/07/09                                                                    
121 - سمينار علوم اعصاب باليني1390/12/17                                                                       
122 - سمپوزیوم کاربرد سلول های بنیادی در بیماری های عصبی عضلانی یادواره            1390/10/08
دانشمند فقید دکتر سعید کاظمی آشتیانی
123 - پیشگیری از بیماری ها ونقش آن در ارتقاء سلامت جامعه1390/09/19                                 
124 - عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1390/11/08                                                             
125 - کنفرانس یک روزه سلامت و نشاط اجتماعی 1390/11/29                                                
126 - سی و ششمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران1391/02/16                                 
127 - سمینار سالانه مراقبت هاي ويژه: گذشته ، حال و آينده مراقبت هاي ويژه در ايران 1391/08/17   
128 - حقوق، اخلاق و فقه پزشکی1391/10/05                                                                   
129 - همايش سراسري ميان دوره اي جراحان مغز و اعصاب ايران 1392/08/29                             
130 - تکنولوژی نوین مدیریت درد1392/11/11                                                                   
131 - کنفرانس احیای قلبی و CPRریوی 1392/11/ 09                                                                                 
132 - كنفرانس تازه هاي جراحي پلاستيك1392/11/09                                                         
133 - سلامت روان و رسانه1392/12/06                                                                           
134 - آشنايي با حقوق انتظامي پزشكي1393/02/25                                                            
135 - سمپوزيوم يك روزه آرام بخشي و سديشن در اطفال   1393/03/23                                     
136 - اخلاق حرفه اي پزشكي با رويكرد بررسی جنبه های فقهی،                              1393/02/17
اخلاقی و حقوقی در مراقبت های پایان حیات بیماران محتضر
137 - کنگره سالیانه انجمن رژِيونال آنستزی و درد ایران1393/07/12                                        
138 - مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی1393/05/21                            
139 - همایش سالیانه انجمن عفونی اطفال و یادبود استاد دکتر سید احمد سیادتی1393/08/28          
140 - دیابت1393/06/21                                                                                         
141 - فشارخون بالا1393/06/20                                                                               
142 - درمان فشار خون بالای شریانی1393/08/02                                                             
143 - اخلاق حرفه اي پزشكي1393/08/27                                                                 
144 - همايش طب انتقال خون مبتني بر شواهد1394/09/24                                                
145 - دوازدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه و درد ایران1394/06/31           
146 - روش تدریس 3 (روش تدریس سخنرانی1394/03/28                                                   
147 - کارگاه روش تدریس 4(طراحی روش تدریس در گروه کوچک   1394/03/27                          
148 - کارگاه روش تدریس 5 (مهارت روش در گروه کوچک تدریس1394/03/29                         
149 - سمینار بین المللی پزشک خانواده1394/10/06                                                       
150 - احیاء قلبی، ریوی و مغزی cpcr                                                               1394/08/21
151 - شانزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات                                        1394/10/02
 
 
 
تدریس:
 
                                      نوع تدریس
سال فعالیت
 
1
بیماری های مغز و اعصاب گروه توانبخشی
 
1379- 1374
2
تدریس دستیاران جراحی مغز و اعصاب
 
تاکنون- 1373
3
تدریس جراحی مغز و اعصاب دانشجویان پزشکی
 
تاکنون- 1373
4
تدریس واحد بیولوژی مهندسی دانشگاه خواجه نصیر
 
1376- 1372
5
تدریس مغز و اعصاب دانشجویان پرستاری
 
1374
6
تدریس جراحی اعصاب دستیاران اطفال مفید
 
1377- 1374
7
تدریس نورولوژی دانشجویان فیزیوتراپی نورولوژی دانشجویان کار درمانی
 
1375-1374
 
8
تدریس بیماریهای مغز واعصاب دانشجویان شنوایی شناسی ، کاردرمانی و فیزیوتراپی
1381-1380
9
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان شهدا تجریش ، بخش جراحی اعصاب
1389
 
 
 
 
مقالات فارسی:
 
1.    زالی، علیرضا، برزویه، فرزین، طاهرزاده، کریم، بررسی نتایج جراحی آبسه های مغزی در بیمارستان شهدا (1381-1372). مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره ی 26، شماره 3، پاییز، 1386: صفحات: 292-298
 
2.    کلانتر هرمزی،عبدالجلیل، زالی، علیرضا، همانژیوسارکوم گوش خارجی ناشی از رادیاسیون، مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران، ارگان رسمی گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی فک و صورت، شماره 3 و4 ، تابستان و پاییز، 1377 ، ص 17-27
 
3.     سوری، حمید، رویانیان، محمد، زالی، علیرضا، موحدی نژاد، عباسعلی، بررسی تغییرات سوانح ترافیکی قبل و بعد از اجرای چهار فعالیت اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، مجله پژوهنده،1388، ص20-15
 
4.     زالی، علیرضا، محسنی، مصطفی، طباطبایی، سید مرتضی، صدیقی، افسون، صدیقی، امیر سعید، طباطبایی فر، سید محمود، بررسی نتایج درازمدت درمان 41 بیمار مبتلا به مدولوبلاستم در مدت بیست و سه سال، مجله پژوهنده ، دوره 11 ، شماره 52 ،مهر و آبان، 1385 ، ص205-210
 
5.     زالی، علیرضا، محسنی، مصطفی، طباطبایی، سید مرتضی، صدیقی، افسون، صدیقی، امیر سعید، طباطبایی فر، سید محمود، بررسی نتایج درازمدت درمان 185 بیمار مبتلا به مننژیوم اینتراکرانیال در یک دوره 26 ساله، مجله پژوهنده، دوره 11، شماره 53 ، آذر و دی، 1385 ، ص 275- 284
 
6.    زالی، علیرضا، طباطبایی، سید محمود، محمد محمدی، علیرضا، گزارش 54 مورد دیاستاتومیلیای درمان شده در بیمارستانهای شهدای تجریش، مهراد، مفید، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره23، شماره 1 ، بهار، 1384، ص 18- 24
 
7.    زالی، علیرضا، فرزان، عبدالناصر، رامندی، مرضیه، بررسی فراوانی تومورهای مغزی کودکان در بیمارستان مفید تهران، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره24، شماره 2 تابستان 1385، ص 119- 122 
 
8.       زالی، علیرضا، سیر تحول آموزش اخلاق پزشکی، فصلنامه اخلاق پزشکی، شماره اول، پاییز، 1386، ص11-25
 
9.    انوری پور، نوید، زالی، علیرضا، شریفیان، مصطفی، بررسی عوارض سیستم ادراری در بیماران مبتلا به انواع اسپینال دیس رافیسم، پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) دوره 12 ، شماره 6 ، بهمن و اسفند، 1386 ، صفحات 473 تا 481
 
10.  زرقی، افسانه، زالی، علیرضا، اشرافی، فرزاد، ارتباط بین سیگار کشیدن و افسردگی در بیماران دارای سکته مغزی، اولین کنگره منطقه ای تنباکو و سلامت، 11- 9 بهمن، 1387
 
11.  زالی، علیرضا، پیشرفت های جدید دردرمان صدمات نخاع Cord Regeneration  ، سمینار یک روزه آموزش مداوم رشتهمتخصصین ارتوپدی 23 دی، 1384
 
12.  زالی، علیرضا، نقش بیوپسی استریوتاکتیک در تشخیص تومورهای مغزی کودکان، هشتمین کنگره اعصاب کودکان ایران، همایش پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 16 -15 آبان، 1387
 
13.   زالی، علیرضا، سردردهای ناشی از شنت، دومین کنگره بین المللی سردرد، 2-1 اردیبهشت ،1389
 
14.   زالی، علیرضا،کرانیوسینوستوزیس، در بیست و نهمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، 25 اردیبهشت، 1384
 
15. زالی، علیرضا، پزشکان خانواده و تروماهای بیماریهای جراحی اعصاب، در پنجمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی کشور، 19 شهریور، 1384
 
16.   زالی، علیرضا، اندیکاسیون ها وانواع شنت در اطفال، در چهارمین همایش اعصاب کودکان ایران، 8 اسفند، 1383
 
17.   زالی، علیرضا، اورژانس های اعصاب اطفال، در چهارمین همایش اعصاب کودکان ایران ،6 اسفند، 1383
 
18.   زالی، علیرضا، استروک و ضربه های مغزی، سمینار بیماریهای شایع در موسم حج ،7 اسفند، 1375
 
19. زالی، علیرضا، مطالعه پروتئو میکی تمایز سلولهای بنیادی انسان به سلول عصبی                                          اولین کنگره پروتئومیکس پزشکی ایران، 1 اسفند، 1386
 
20. مروج فرشی، حمیده، زالی، علیرضا، زالی، حکیمه، رضایی طاویرانی، مصطفی، رضایی، مجید، رجزی، شاهانی،مینو، رستمی، امین، کلانتری، شیوا، بررسی بیومارکرهای کارسینومای سلول های بازال با استفاده از آنالیزهای پروتئومیکی، پژوهنده دوره 14، شماره٣ ، مرداد و شهریور، 1385، ص ۱۳۷ تا 141
 
21. زالی، علیرضا، طاهرزراده، کریم، بررسی نتایج جراحی رتروسیگموئید ساب اکسیپیتال کرانیکتومی در بیماران مبتلا به نورینوم آکو ستیک در بیمارستان شهدای تجریش ( ۱۳۷6_ ۱۳۸۴)، پژوهنده، دوره 13 ، شماره۶ ، بهمن و اسفند، ۱۳۸۷ ، ص ۵۱۳ تا ۵۱۸
 
22.   زالی، علیرضا، شادنوش، مهدی، همایش بررسی راهکارهای توسعه IT ، کتاب خلاصه مقالات، 25 و 26 بهمن، 1385
 
23. زالی، علیرضا، مشکینی، علی، شهزادی، سهراب، پارسا، خسرو، براکی تراپی در تومورهای مغزی اطفال، هشتمین کنگره اعصاب کودکان ایران،دانشگاهعلومپزشکیمشهد، 15 و 16 اّبان، 1387
 
24.   زالی،علیرضا،نقشفیزیوتراپیدرعرصهسلامتهفدهمینکنگرهفیزیوتراپیایران، 28-26 اردیبهشت، 1385
 
25. سهراب شهزادي ، پريسا عظيمي ، عليرضا زالي ، خسرو پارسا . بررسي نتايج درماني استفاده از چشمه هاي موقت I125 در تومورهاي Low grade glioma در بيمارستان شهداي تجريش طي سالهاي 1382 الي 1389
 
26. سوری ، حمید، اکبری ، محمداسماعیل ،  عینی ، الهه ، زالی، علیرضا، نقوی ، محسن ،کردی بروجنی ، عفت الگوی همه گیری شناسی سوانح غیر کشنده در ایران ، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی ، سال هجدهم شماره 60 ، بهار 1387
27.   بررسيبيوماركرهايكارسينومايسلولهايبازالبااستفادهازآناليزهايپروتئوميكي
دكترحميدهمروجفرشي ،دكترعليرضازالي ،حكيمهزالي ،دكترمصطفيرضاييطاويراني   ،دكترمجيدرضاييطاويراني دكترفردوسرستگارجزي ،مينوشاهاني ،امينرستمي ،شيواكلانتري، پژوهنده مجلهپژوهشيدانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتي، سالچهاردهم،شماره 3،پيدرپي 69 ،صفحات 137 تا 141مردادوشهريور 1388
 
28.    
تأثيرجراحيبراختلالاتروانيوشناختيبيمارانمبتلابهتومورمغزيگليوما
دكترافسانهزرقي،دكترعليرضازالي  ،دكترمهد يتهرانيدوست  ،دكتركمالسيدفروتن 
دكترمحمدرضازريندست،نازيلاساداتسيدفروتن،ميثماخلاقدوست نشريهجراحيايران،دوره۱۹،شماره۴،سال۱۳۹۰
 
29.   بررسيارتباطگليومابااختلالاتشناختي
دكترافسانهزرقي،دكترعليرضازالي  ،دكترمهد يتهرانيدوست  ،دکتر سید مجتبی خدادای ، پژوهنده)مجلهپژوهشيدانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتي (سالهفدهم،شماره 4،پيدرپي 88 ،صفحات 164 تا 171 صفحات 164 تا 171،  مهروآبان1391
 
 
 -30بررسيبقا براساسسيستم نمرهبنديGPA درمبتلايانبهمتاستازهايمغزي
درمانشدهباراديوسرجريگامانايف
سهرابشهزادي ،پريساعظيمي   ،محمدعليبيطرف ،مازيارآذر ،مزدكعاليخاني ،عليرضازالیسهرابصادقي ،ثرياسلمانيان ، پژوهشدرپزشكي) مجلهپژوهشيدانشكدهپزشكي  (، دانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيشهيدبهشتي
دوره 36 ،شماره 2،تابستان 1391 ،صفحات 76 تا 81
 
31 - ارزيابينتايجبالينيوراديولوژيكجراحيديسكگردنبهروشقدامي
 دكترعليرضازالي ،دكترافسانهزرقي  ،دكتراميرسعيدصديقي ،دكتراحمدرضارجبي
پژوهنده) مجلهپژوهشيدانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتي (
سالهفدهم،شماره 4،پيدرپي 88 ،صفحات 157 تا 163 مهروآبان 1391
 
مقالاتخارجی:
A Moradi, V Semnani, H Djam, A Tajodini, AR Zali, K Ghaemi, N Nikzad, ...
Journal of Clinical Neuroscience 15 (12), 1370-1375
 
 
             AR ZALI, SM TABATABAEI, MAR MOHAMMAD
             JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF IRI 23 (1), 18-24
 
3.Urinary tract complications in pations with spinal dysraphisms. Sharifian M, Anvati pour N, Zali AR .Pakistan Journal of Medical sciences., October 2008; 24(5), 729-734.
 
               A ZALI, F BORZOOYEH, K TAHERZADEH
            JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF IRI 25 (3), 292-298
 
 
             AR ZALI, MOSTAFA MOHSENI, SM TABATABAI, A SEDIGHI, AMIR SAEID      SEDIGHI, SM TABATABAEIFAR
              PEJOUHANDEH 11 (452), 205-210
 
 
             A ZALI, A FARZAN, M RAMANDI
           JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF IRI 24 (2), 119-122
 
 
            AR ZALI, M MOHSENI, SM TABATABAEI, A SEDIGHI, AMIR SAEID SEDIGHI, SM          TABATABAEIFAR
           2007 ,    Volume 11 Issue553 , Pages275-284 , PEJOUHANDEH
 
 
 
 
8.Brain metastases in Patients With diagnosed versus undiagnosed Primary tumor.
Shahzadi S, Zali AR, Mohammadi Alireza M, Abouzari M, shirani A, Parsa Kh.  Neurosciences 2008; 13(3): 268-271.
 
9.Cerebral lymphoma: clinical and Radiological Findings in 90 cases.
Zali AR, Shahzadi S, Mohammadi A, Taherzade K, Parsa Kh.Archives of Iranian Medicine, 2007; 10(2):194-198.
              AR ZALI, H HATAMI
              TEB VA TAZKIEH
              Issue6869 , Pages 8-20
 
 
11.Epidemiological pattern of non-Fatal injuries in Iran.
Soori H, Akbari M.E, Ainy E, Zali AR, Naghavi M, shiva N. Pakistan Journal of medical sciences. January 2010; 26(1): 206-211.
 
12.Management of cystic craniopharyngiomas with intracavitary irradiation with 32p.
 Shahzadi S, sharifi G, Andalibi R, Zali AR ,Asgar A.  Archives of Iranian Medicine 2008; 11(1): 30-34.
 
13.Road traffic injuries in Iran : The role of interventions implemented by traffic police.
Soori H, Royanian M, Zali AR, Movahedinejad A.Traffic ng Prev. August 2009; 10(4): 375-8
 
14.Clinical Analysis of EEG Parameters in Prediction of the depth of AnesThesia in Different Stages: A comparative Study.
Arefian NM, Zali AR, Seddighi A, Fathi M, Teymourian H, Dabir Sh, Radpay B. Tanaffos 2009; 8(2): 46-53.
 
15.Zali AR. Modern and Traditional Medicine Integration:Iranian Experience. Abstract book International Traditional and comple mentary Medicine congress17- 20 July 2007.Putra World Trade Center ,Kuala lumpur: 2007: 50
 
16.Cerebral lymphoma: Clinical and Radiological
Zali AR, Shahzadi S , Mohammadi M , Taherzadeh K ,Parsa Kh.  2007 ; 12(3): 146-152
             H SOURI, ME AKBARI, E EYNI, A Zali, M NAGHAVI, BE KORDI
             FACULTY OF NURSING OF MIDWIFERY QUARTERLY 18 (60), 44-49
 
 
18..Report of 200 Cases of Meningloma Operated in Shohada -E-Tajrish                hospital drug 1996 -2001.
 Zali AR, Mohammadi M, Taherzadeh K Medical Journal of Islamic Republic of  
 Iran 2002; 10(2) : 120-129.
 
19.Developing a Bedside Software for Digitizing paper Based Medical Data in Intensive Care Setting .
Seddighi AS ,Seddighi A ,Zali AR, Global Journal of Health Science , Vol.3 , NO.1, April 2011.
AK Hormozi, R Shahverdiani, HR Mohammadi, A Zali, HRH Mofrad
Journal of Craniofacial Surgery 22 (1), 261-265
 
 
21.Study of the Role Of Nova Bone as a filling Material in Cervical Cage in Anterior Fusion of Cervical Spine in Patients with Degenerative Cervical Disc Disease.
Seddighi A ,Seddighi AS, Zali AR, Global Journal of Health Science , Vol.3 , NO.1, April 2011
 
              M Kaffashian, M Shabani, I Goudarzi, G Behzadi, A Zali, M Janahmadi
              Physiological Research 60 (2), 355
 
23. Therapeutic Effects of Thalamic Electrical Stimulation in Parkinsons              Disease.
    Afsoun Seddighi , Amir Saied Seddighi , Alireza Zali , Vahid Afaghi , Ahmad         Afaghi ,Farzad Ashrafi .
    Global Journal of Health Science
    Vol .3,No.2; October 2011.
 
24. .    Accurancy of noninvasive intracranial pressure measurement
     Amir Saied Seddighi ,Alireza Moqareh Zadeh , Afsoun Seddighi , Alireza Zali.
     Central European Journal of Medicine
               DOI: 10.2478/S11536-011-0129-7
 
 
25..    Presentation Of a minimally Symptomatic Large extradural hematoma in a    patient with an arachnoid cyst : A Case report and review of the literature.
     Afsoun Seddighi , Amir Saied Seddighi, , Alireza Zali, Hesam Rahimi                    Baqdashti
     Journal of Medical Case Reports , 2011,5:581
     Published : 19 Dcember 2011
 
 
26.    Clinical analysis of EEG parameters in prediction of the depth of                            anesthesia in different stages: a comparative study
     NM Arefian, AR Zali, Amir Saied Seddighi
     Tannaffos (2009), 8(2), 46-53
 
27.   Demographic Variable and Selective , Sustained Attention and Planning               through Cognitive Tasks among Healthy Adults.  
         Afsaneh Zarghi , Alireza Zali , Mehdi Tehranidost , Mohammadreza Zarindast        , Farzad Ashrafi , Saman Doroodgar , Seyed Mojtaba Khodadadi. Basic and                Clinical NeuroScience , Vol (2) , N (3), 2011.
 
 
A Meshkini, S Shahzadi, A Zali, A Tajeddini, J Mirzayan, A Hamdi
Journal of cancer research and therapeutics 8 (2), 311
 
 
 
 
 
29.Computed tomography - -guided Stereotactic biopsy of intracranial lesions   in Pediatric patients.
 Meshkini A , Shahzadi S, Zali A, Parsa K , Afrough A , Hamdi A. Child Nervous   system , VOL(37), 2011, 2145 – 2148.
 
30. Grammatical deficits in bilingual Azari – Farsi patients with parkinson’s         disease.
 Karim Johari , Farzad Ashrafi , Alireza Zali , Hassan Ashayeri , Franco Fabbro ,  
 Sergio Zanini . Journal of Neurolinguistics. March 2012.
 
31 comparison of APACHE II version GCS in patient with severe head injury.
       
         Afsoun seddighi,Amir saied Seddigh, Alireza Zali
              Global Journal of Health Science, Accepted: 2012
 
32. Asymptomatic presentation of huge extradural hematoma in a patient with                            arachnoid cyst.
            Afsoun seddighi,Amir saied Seddigh, Alireza Zali
        Turkish Neurosurgery 2012, Vol: 22, No: 3, 309-316
                    British Journal of Neurosurgery, Accepted: 2012.  
   
            33. Comparative assessment of neuro-cognitive impairments among patients with                       brain tumor and healthy adult.s           
                   Afsaneh Zarghi, Alireza Zali, , Mehdi Tehranidost,                                                                          Mohamad Reza Zarindast, Farzad Ashrafi, Mojtaba Khodadadi.         
                  Turkish Neurosurgery, 2012, Vol: 22, No: 3, 309-316                    
 
34. Accuracy of Combined EEG Parameters in Prediction the Depth of Anesthesia
        Nourmohammad Arefian, Afsoun seddighi, Amir saied Seddigh, Alireza Zali          
        Iranian Red Crescent Medical Journal, Accepted: 2012       
  
 
35.Comparison of the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
Score (APACHE) II with GCS in Predicting Hospital Mortality of
Neurosurgical Intensive Care Unit Patients
Ali Reza Zali, Amir Saied Seddighi, Afsoun Seddighi & Farzad Ashrafi
Global Journal of Health Science, Vol. 4, No. 3; 2012
 
36. The biomechanical assessment of the cervical inter-vertebral kinematics, between DDD patients ICR based study
  Amir Hossein Saveh, a ,  Ali Reza Zali, a Amir Saeed Seddighi, a Afsaneh Zarghi, a Mahmoud Chizari, b and Yussof Hanafiah  
Journal, VOL, NO:J Inj Violence Res.  4(3 Suppl 1( 
 
 
 
37 .   Factors predicting early deterioration in mild brain trauma: a prospective study.
 Seddighi AS , Motiei-Langroudi R, Sadeghian H, Moudi M, Zali A, Asheghi E, Alereza-Amiri R, Seddighi A.
Journal, VOL, NO:   Brain Inj , 27, 13-14
 
Year of publication:   2013
 
 
 38. Safety and possible outcome assessment of autologous Schwann cell and bone marrow mesenchymal stromal cell co-transplantation for treatment of patients with chronic spinal cord injury.
SAEED ORAEE YAZDANI , MARYAM HAFIZI, ALI-REZA ZALI , AMIR ATASHI, FARZAD ASHRAFI, AMIR-SAEED SEDDIGHI & MASOUD SOLEIMANI
Cytotherapy, 2013; 15: 782e791 
 
 
39. Turning Interdisciplinary Brain Tumor Science into Survival; Report from the Neuro-Oncology Scientific
Club Opening Session, NOSC 2012 -19 January- Tehran, IR Iran
Peiman Haddad , Alireza Zali, Morteza Tabatabaeefar, Alireza Nikoofar, Homayoun Hadizadeh Kharazi,
 
40. Accuracy of non-invasive intracranial pressure measurement
Amir Saied Seddighi1 , Alireza Moqareh Zadeh , Afsoun Seddighi , Alireza ZaliوCent. Eur. J. Med. • 7(2) • 2012 • 169-175 DOI: 10.2478/s11536-011-0129-7
 
41.Computed tomography-guided stereotactic biopsy of intracranial lesions in pediatric patients
Ali Meshkini & Sohrab Shahzadi & Alireza Zali &Khosro Parsa & Aimaz Afrough & Amir Hamdi
Received: 3 March 2011 / Accepted: 13 July 2011 / Published online: 27 July 2011 Springer-Verlag 2011
 
42. Demographic Variables and Selective, Sustained Attention and Planning through Cognitive Tasks among Healthy Adults
Afsaneh Zarghi , Alireza Zali , Mehdi Tehranidost , Mohammad Reza Zarindast , Farzad Ashrafi , Saman Doroodgar , Seyed Mojtaba Khodadadi
Received: 25 December 2011
First Revision: 15 January 2011
Accepted: 28 January 2011
 
43. Knee Dynamic Analysis Based on 2D-to-3D Registration of Fluoroscopic and Angiographic Images
 Amir Hossein Saveh  , Ali Reza Zali
ISSN 1823-5514, 2012  , Malaysia Journal of Mechanical Engineering
Vol. 9, No. 1, 79-97, 2012
 
44.Attention Similarity among Men and Women Afsaneh Zarghi , Alireza Zali , Mehdi Tehranidost , Mohammad Reza, Mohammad Reza Zarindast  sayed mehdi moazzezi  , INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH Volume : 3 | Issue : 8 | Aug 2013 | ISSN - 2249-555X
 
 
45. Cognitive and Mental Changes in Patients with Brain Tumor after Surgery , Afsaneh Zarghi1, Alireza Zali , Mehdi Tehranidost , Mohhamadreza Zarindast , Farzad Ashrafi
 Journal of Surgery, 2013, Vol. 1, No. 3, 37-40
 Available online at http://pubs.sciepub.com/js/1/3/7
 
46. Comparing Outcomes Between L3/L4 and L4/ L5
Single-Level Laminectomy
Parisa Azimi, Hasan Reza Mohammadi, Ali Reza Zali , World Spinal Column Journal, Volume 4 / No: 2 / May 2013
 
 
47. De Novo aneurysms in long–term follow-up CT-angiography of patients with clipped intracranial aneurysms   Alireza Zali , Reza Jalili Khoshnood   , Afsaneh Zarghi Volume 4, Suppl. 1 Nov 2012
Kermanshah University of Medical Sciences
 
48. Emotional, behavioral and cognitive mechanisms in rehabilitation of romantic love neuro-cognitive process
Zarghi A , Zali A , Ashrafi F , Moazezi S Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences ISSN 2315-6864 Vol. 2(9) pp. 94-102 November 2013
 
49. Factors predicting early deterioration in mild brain trauma: A prospective study . Amir Saied Seddighi , Rouzbeh Motiei-Langroudi , Homa Sadeghian , Mohsen Moudi , Alireza Zali ,Ebrahim Asheghi , Reza Alereza-Amiri , & Afsoun Seddighi
http://informahealthcare.com/bij
ISSN: 0269-9052 (print), 1362-301X (electronic)
Brain Inj, Early Online: 1–5
! 2013 Informa UK Ltd. DOI: 10.3109/02699052.2013.830333
 
 
 
50 - Methodological Aspects of Cognitive Rehabilitation with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Afsaneh Zarghi , Alireza Zali , Mehdi Tehranidost Basic and Clinical Neuroscience  , February 2013, Volume 4, Number 1
 
51 - Neuro-cognitive rehabilitation among patients with spinal cord
injury treated with stem cell
Afsanrh Zarghi , Alireza Zali , Farzad Ashrafi and Sam Moazezi
Neuroscience Discovery
ISSN 2052-6946
 
52- Neuro-Cognitive Rehabilitation of Attention Disorders in Depressed Patient by TMS
 Zarghi A , Zali A , Ashrafi F , Elyaspour D , Moazezi S
 American Journal of Medical Case Reports, 2014, Vol. 2, No. 1, 23-26
 
53-Neuroscience and Neuro-cognitive Rehabilitation Afsaneh Zarghi , Alireza Zali , Farzad Ashrafi , Sam Moazezi
 
 
Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences ISSN 2315-6864 Vol. 2(8) pp. 83-87 September 2013
 
54. The Biomechanical assessment of the cervical inter-vertebral
kinematics, between DDD patients ICR based study.
Saveh, Amir Hossein; Zali, Ali Reza; Seddighi, Amir Saeed; Zarghi, Afsaneh; Chizari, Mahmoud; Hanafiah, Yussof
Journal of Injury & Violence Research . 2012Suppement, Vol. 4 Issue 3, p1-1. 1p.
 
 
 
55 . stereotactic computed Tomography guidedbiopsy of brainstem lesions
 , Ali Meshkinin , sohrab shahzadi , Alireza Zali , khosrow Parsa , Aimaz Afrough , Amir Hamdi
Neurosurgery Q , Vol. 22 , No 2 , May 2012.
 
56.  The Impact of Stereotaxy on Cognitive Domains of Patients with Glioma.
 Zarghi A , Zali A , Tehranidost M , Zarindast MR , Ashrafi F , Moazezi S
 Journal of Surgery, 2013, Vol. 1, No. 4, 44-49 Available online at http://pubs.sciepub.com/js/1/4/2
 
 
57. The Investigation of Heat Shock Protein (HSP70) Expression Change in Human Brain Asterocytoma Tumor
Mehdi Pooladi , Sara Sobhi , Solmaz Khaghani Razi Abad , Mehrdad Hashemi , Afshin Moradi , Ali Reza Zali , Masoumea Mousavi ,
Iran J Cancer Prev 2013; Suppl.:6-11
 
58. The Role of Medical Ethics In Comprehensive Healthcare System
Alireza Zal ,  Iranian Journal of Medical Ethics| 2012 | Vol 1 | Issue 1i
 
59.  Improvement with anterior cervical fusion
Zali A , Zarghi A , Seddighi AS , Rajabi AR , Khoshnoud Jalili R
Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences Vol. 1(3) pp. xx-xx October 2012
 
60. Assessment of Selective Attention With CSCWT (Computerized
Stroop Color-Word Test) Among Children and Adults
Zarghi Afsaneh , Tehranidost   Mehdi , Zali Alireza , Ashrafi Farzad , Zarindast Mohammad , Moazzezi Mehdi , Khodadadi Seyed Mojtaba
US-China Education Review A 1 (2012) 121-127
 
61. Cognitive impairments in Parkinson’s disease: Evidence from an Iranian population
Farzad Ashrafi , Alireza Zali , Hossein Pakdaman , Karim Johari  
Iranian Journal of Neurology Ir J neurol 2012; 11(4): 1- 4
 
 
62. Iranians’ contribution to world literature on neuroscience
Farzad Ashrafi , Hafez Mohammadhassanzadeh , Farhad Shokraneh , Ali Valinejadi ,Karim Johari , Nazanin Saemi , Alireza Zali , Niloofar Mohaghegh & Hassan Ashayeri
Health Information and Libraries Journal
DOI: 10.1111/j.1471-1842.2012.00989.x
 
 
63. Memory Performance among Children with ADHD
Afsaneh Zarghi , Seyed Abolghasem Mehrinejad , Alireza Zali , Zahra Ramezankhani
Basic and Clinical Neuroscience , Ssummer 2012, Volume 3, Number 4
 
 
A Zarghi, A Zali, F Ashrafi, S Moazzezi, M Lotfi
Memory 120 (2.97), 2.20
 
A Zali, RJ Khoshnood, A Zarghi
World neurosurgery 82 (5), 722-725
 
M Pooladi, M Rezaei-Tavirani, M Hashemi, S Hesami-Tackallou, ...
Iranian journal of cancer prevention 7 (3), 130-136
 
P Azimi, EC Benzel, S Shahzadi, S Azhari, AR Zali
Global Spine Journal 4 (S 01), po. 069
 
F Ashrafi, H Haghighatkhah, A Zali, D Ommi, MS Taheri, H Moghassemi, ...
Iranian Journal of Radiology 11 (S1)
 
A Zarghi, A Zali, F Ashrafi, S Moazezi
American Journal of Applied Psychology 2 (3), 66-68
 
D Yadegarynia, L Gachkar, A Fatemi, A Zali, N Nobari, M Asoodeh, ...
Caspian journal of internal medicine 5 (3), 170
 
 
Mehdi Pooladi, Mostafa Rezaei-Tavirani, Mehrdad Hashemi, Saeed Hesami-Tackallou, Solmaz Khaghani-Razi-Abad, Afshin Moradi, Ali Reza Zali, Masoumeh Mousavi, Leila Firozi-Dalvand, Azadeh Rakhshan, Mona Zamanian Azodi
Iran J Cancer Prev 7, 87-95
 
 
Solmaz Khaghani Razi Abad, Mehdi Pooladi, Mehrdad Hashemi, Afshin Moradi, Sara Sobhi, Alireza Zali, Masoumea Mousavi, Hakimeh Zali, Mona Zamanian Azodi, Azadeh Rakhshan, Reza Vafaee, Mostafa Rezaei-TaviraniIranian Journal of Cancer Prevention 6, 24-9
A Zali, A Zarghi, AS Seddighi, AR Rajabi
Pajoohandeh Journal 17 (4), 157-163
 
A Zarghi, A Zali, M Tehranidost, MR Zarindast, SM Khodadadi
Pajoohandeh Journal 16 (5), 341-245
 
A Zali, L Arab, F Ashrafi, S Mardpour, M Niknejhadi, AA Hedayati-Asl, ...
Cytotherapy 17 (2), 232-241
 
HR Mohammadi, P Azimi, A Zali, A Montazeri
Asian journal of neurosurgery 10 (1), 46
 
P Azimi, S Shahzadi, MA Bitaraf, M Azar, M Alikhani, A Zali, S Sadeghi
Asian journal of neurosurgery 10 (1), 49
 
A Zarghi, A Zali, F Ashrafi, S Moazezi
Neuroscience Discovery 2 (1), 2
 
A Meshkini, S Shahzadi, A Zali, K Parsa, A Afrough, A Hamdi
Neurosurgery Quarterly 22 (2), 137-140
 
S Asaadi, ZG Ghozloujeh, A Zali, F Ashrafi, RJ Khoshnood
Parkinsonism & Related Disorders 22, e108
 
Parisa Azimi, Sohrab Shahzadi, Mohammad Ali Bitaraf, Maziar Azar, Mazdak Alikhani, Alireza Zali, Sohrab Sadeghi, Ali Montazeri
Medknow Publications
 
 
A Zali
International Clinical Neuroscience Journal 2 (3), 81-86
F Ashrafi, A Zali, M Amiri, F Shabani
Archives of Neuroscience
S Oraee-Yazdani, M Hafizi, A Atashi, F Ashrafi, AS Seddighi, SM Hashemi, A Seddighi, M Soleimani, A Zali
Spinal cord
 
                      
A Zali, S Mozafarizade
Medical Ethics 1 (1)
 
D Ommi, H Teymourian, A Zali, F Ashrafi, MJ Moghaddam, A Mirkheshti
Anesthesiology and pain medicine 5 (4)
 
A Saveh, A Zali, F Ashrafi, S Shahzadi, A Seddighi, S Momenzadeh, ...
International Clinical Neuroscience Journal 2 (1), 23-25
 
A Zarghi, A Zali, F Ashrafi, S Moazzezi, N Bandegani
British Journal of Medicine and Medical Research 10 (4)
 
A Zarghi, A Zali, F Ashrafi, S Moazzezi
JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS 4, 44-45
 
A Seddighi, ME Akbari, AS Seddighi, E Pirayesh, MM Soleymani, HR Baqdashti, A Nikouei, A Zali, SM Tabatabaei, S Naimian, O Mellati, A SheikhiHellenic
Hellenic journal of nuclear medicine , Volume18 , Pages 68-75
 
 
A Saveh, AR Zali, H Haghighatkhah, MS Taheri, SM Kazemi, M Chizari, ...
International Clinical Neuroscience Journal 1 (2), 51-54
                                                                                     
A Zali, MR Shahmohammadi, R Motiei-Langroudi
International Clinical Neuroscience Journal 1 (1), 35-38
 
A Zali, A Zarghi, AS Seddighi, AR Rajabi, RK Jalili
International Clinical Neuroscience Journal 1 (1), 10-17
 
Mostafa Rezaei-Tavirani, Mehrdad Hashemi, Saeed Hesami-Tackallou, Solmaz Khaghani-Razi-Abad, Afshin Moradi, Ali Reza Zali, Masoumeh Mousavi, Leila Firozi Dalvand, Azadeh Rakhshan, Mona Zamanian AzodiIranian Journal of Cancer Prevention 7 (2), 87-95
 
A Zarghi, A Zali, F Ashrafi, S Moazzezi
Global Journal of Surgery 2 (2), 30-33
 
Parisa Azimi, Sohrab Shahzadi, Mohammad Ali Bitaraf, Maziar Azar, Mazdak Alikhani, Alireza Zali, Sohrab Sadeghi, Ali Montazeri .
Journal of Research in Medical Sciences
 
Mazdak Alikhani, Mohammad Ali Bitaraf, Sohrab Shahzad, Sohrab Sadegh, Alireza Zali, Hossein Ashrafian, Soraya Soleiman Zadeh, Alireza Feli, Ghazale GrayolJournal of Research in Medical Sciences
 
M Alikhani, MA Bitaraf, S Shahzad, H Ashrafian, A Feli, G Gerayol, ...
Journal of Research in Medical Sciences
 
S HASHEMI, BM DEHGHAN, M GANJKHANLU, A ZALI, H KOHRAM
JOURNAL OF RUMINANT RESEARCH 1 (4), 1-18
                                                                                       
S Asaadi, M Hojjati, A Zali, F Ashrafi
Journal of the Neurological Sciences 333, e65
 
Solmaz Khaghani Razi Abad, Mehdi Pooladi, Mostafa Rezaei-Tavirani, Mehrdad Hashemi, Afshin Moradi, Alireza Zali, Azadeh Rakhshan, Masoumea Mousavi, Hakimeh Zali, Mona Zamanian Azodi1st Tabriz International Life Science Conference and 12th Iran Biophysical
 
BROJENI SL AFZALI, A KALANTARHORMOZI, AR ZALI, HR MOHAMADI, M ROSTAMINEJAD, AA KOLAHI, AR ROKABIJOURNAL OF ILAM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 21 (1), 97-101
 
Sohrab Shahzadi, Parisa Azimi, Mohammad Ali Bitaraf, Maziar Azar, Mazdak Alikhani, Alireza Zali, Sohrab Sadeghi, Soraya SalmanianJournal of Injury and Violence Research 4 (3 Suppl 1)
 
A Zarghi, A Zali, M Tehranidost, SM Khodadadi
Pajoohandeh Journal 17 (4), 164-171
 
 
Mohamed Kamal, Nada El-Khateeb, Madeha Awad, Mohamed Saad Zaghloul, Soha Ahmed, Mohamed El-Beltagy, Hala Taha, Amal Refaat, Sherif Abouelnaga, Mohamed Aggag, Ayda Youssef, Ahmed Gharieb, Sameera Ezzat, Omneya Hassanain, Hany Hussein, Hatem Hosny, Mohamed Sabry, Ahmed Samir, Mohamed El Beltagy, Mostafa Atteya, Aliasgar Moiyadi, Prakash Shetty, Mohammed El-Shazly, Ashraf El Masry, Ibrahim Quaddoumi, Mohammed El-Fiki, Shady Fadel, Hao Xiong, Jianbo Shao, Jianxin Li, Zugao Xu, Khedaoudj Ezziane-Guechi, Mohamed Lamine Atif, Kamel Bouzid, Abdeldjallil Bezzaoucha, Mohammad Faranoush, Azim Mehrvar, Amir Abbas Hedayati Asl, Maryam Tashvighi, Reza Ravan Parsa, Mohammad Ali Fazeli, Behdad Sobuti, Narjes Mehrvar, Jafarpour Ali, Rokhsaneh Zangooei, Mardawij Alebouyeh, Parvaneh Vossough, Danuta Perek, Bozenna Dembowska Baginska, Monika Drogosiewicz, Marta Perek Polnik, Wieslawa Grajkowska, Marcin Roszkowski, Grazyna Sobol, Katarzyna Musiol, Jacek Wachowiak, Bogna Kazmierczak, Jaroslaw Peregud Pogorzelski, Wojciech Mlynarski, Beata Zalewska Szewczyk, Mariusz Wysocki, Ewa Niedzielska, Jerzy Kowalczyk, Hanna Wisniewska Slusarz, Walentyna Balwierz, Ewa Zaleska Czepko, Anna Szolkiewicz, Peiman Haddad, Alireza Zali, Morteza Tabatabaeefar, Alireza Nikoofar, Homayoun Hadizadeh Kharazi, Mojtaba Ghadyani, Pedram Fadavi, Larisa Mukhomorova, Mohammad Torabi Nami, Ivanna Botelho, Francisco Pedrosa, Ibrahim Qaddoumi, Raul Ribeiro, Arli Pedrosa, Adriano Hazim, Geraldo Furtado, Suzana Serra, Suzane Procópio, Ashok Pillai, Dilip Panikar, Mohammad Jarrar, Musa Alharbi, Talal Alharbi, Reem Alsudairy, Ali Alomari, Khalid Aljamaan, Abdulrahman Alsultan, Tint Myo Hnin, AyeAye Khaing, Htay Htay Tin, Emad Ebeid, Mostafa El Haddad, Amira Mansour, Alaa El Haddad, Ivan Maza, Liliana Vásquez, Katy Ordoñez, Gloria Paredes, Alejandro Yábar, Erika Ugarte, Jenny Gerónimo
Neuro-oncology 14 (suppl 1), i106-i110
Publisher : Oxford University Press
 
 
 
AR Zali, F Abolhassani, M Khayamzadeh, M Moradi Lake, A Jamali, R Salmanian, M Naghavi, HR Mirzaei, A Kazemian, ME AkbariIranian Journal of Cancer Prevention 1 (1), 5-9
 
A Zarghi, AR ZALI, M TEHRANIDOST, SK FOROOTAN, MR ZARINDAST, ...
IRANIAN JOURNAL OF SURGERY 19 (4), 0-0
 
S Shahzadi, P Azimi, A Zali, K Parsa
Pajoohandeh Journal 16 (3), 105-111
 
AA AKBARI, A ZALI, M GANGKHANLO, BM DEHGHAN
RANGELAND 5 (1), 1-8
AAF AFSHARFARD, GF MALEKPOUR, AR ZALI
IRANIAN JOURNAL OF SURGERY 17 (4), 0-0
 
 
 
A Rostami, K Sh, A Zali, H Zali, RT Mo, RT Ma, M Shahani
Pajoohandeh Journal 14 (3), 137-141
 
 
AR Zali, K Taherzadeh
Pajoohandeh Journal 13 (6), 513-518
 
HM Farshi, A Zali, H Zali, M Rezaei-Tavirani, FR Jazi, M Shahani, A Rostami, S Kalantari
Pejouhandeh 14 (3), Pe137-Pe142, En4
                              
F Jadali, A Almasi, A Gharib, A Zali, HR Mohammadi, A Farzan
Iranian Journal of Child Neurology 2 (3), 33-36
 
 
 
پایان نامه ها:
 
1-  استاد راهنما: علیرضا زالی، اساتید مشاور: فرزین برزویه، منوچهر شیروانی، نگارنده، شهناز ابوالزاده، بررسی موارد گزارش شده کیست هیداتید C.N.S در پنج سال اخیر در بیمارستان شهدا، (جهت اخذ درجه دکتری)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1375-1374
 
2- استاد راهنما: علیرضا زالی، نگارنده: محمد مهدی صدوقی، بررسی آنوریسم های عروق مغزی جراحی شده در سال های 1369_1373 در بیمارستان شهدای تجریش،  (جهت دریافت درجه دکتری)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1375- 1374
 
3- استاد راهنما: علیرضا زالی، نگارنده: کتایون رئیس پور، بررسی روش های جراحی در درمان درد مزمن، (جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1375-1374
 
4- استاد راهنما: علیرضا زالی، نگارنده: محبوبه بیضایی، لنفوم های اولیه مغزی و بررسی موارد آن در طی 10سال گذشته در بیمارستان شهدا (جهت اخذ درجه دکتری )، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1375- 1374
 
5- استاد راهنما: علیرضا زالی، نگارنده: لیلا شهریار فر، بررسی میزان شیوع سابقه تروما به سر در بیماران مننژیت باکتریال بستری در بیمارستان مفید طی سالهای 1374_1375 در گروه سنی 2 ماه تا 14 سال (جهت اخذ درجه دکتری )، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1376- 1375
 
6- استاد راهنما: علیرضا زالی، نگارنده: فاطمه طیبوری یگانه، بررسی تومورهای حفره خلفی مغزی در کودکان در طی 5 سال گذشته در بیمارستان مفید (جهت اخذ درجه دکتری ) ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1377- 1376
 
7- استاد راهنما: علیرضا زالی، نگارنده، عبدالله یوسفی، بررسی تومورهای مغزی کودکان از سال 1372 تا 1378 در بیمارستان مفید، (جهت اخذ درجه دکتری)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،1380-1379
 
8- استاد راهنما: علیرضا زالی، اساتید مشاوره: منوچهر شیروانی، مصطفی محسنی، نگارنده: علی کلهر مقدم، بررسی موارد تومور مغزی در بیمارستان شهدا تجریش در سال های 1379_1381(جهت اخذ درجه دکتری )، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1382
 
9-  استاد راهنما: علیرضا زالی، استاد مشاور: دكتر دكتر فرزاد اشرافي، مشاور متدولوژي و آمار: دكتر لطيف گچكار، نگارنده: دكتر عرفان قرباني مقدم،  بررسي رابطه بين عوامل خطرساز وازواسپاسم بعد از خونريزي ساب آراكنوئيد آنوريسمال با تغييرات سرعت جريان خون در شريان مغزي مياني بر اساس اولتراسونوگرافي داپلر ترانس كرانيال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهداي تجريش در سال 88، (جهت اخذ درجه دکتری)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1389-1388
 
10- استاد راهنما: علیرضا زالی، استاد مشاور: محمد آقازاده امیری، نگارنده: بیژن ملک پور، سعید تیموری، بررسی مسائل نورولوژیک در معاینات چشمی، ( جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته اپتومتری)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده توانبخشی
 
11- استاد راهنما: علیرضا زالی، استاد مشاور: دكتر امير سعيد صديقي، نگارنده: دكتر احمدرضا رجبي، مطاله نتايج باليني و راديولوژيك ديسك گردن به روش قدامي در طي سالهاي 89-86، (جهت اخذ درجه دکتری )، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1390-1389
12. استاد راهنما (1): دكتر علیرضا زالی، استاد راهنما (2): دكتر مهدي تهراني دوست، استاد مشاور (1): دكتر محمدرضا زرين دست، استاد مشاور (2): دكتر فرزاد اشرافي، نگارنده: دكتر افسانه زرقي، بررسي مقايسه اي عملكرد عصبي شناختي در بيماران مبتلا به تومور مغزي با افراد سالم، (جهت اخذ درجه دکتری )، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،91-90
 
پروژه های تحقیقاتی:
 
1-  مجریان طرح: علیرضا زالی، کیاندخت قناتی، مقایسه میزان جیوه تام و متیل مرکوری در کنسروهای تن ماهی، 1385
 
2- مجریان طرح: علیرضا زالی، علی سلیمانی، فرزاد اشرافی، امیر سعید صدیقی، بررسی Stemcell Thrapy   در درمان بیماران مبتلا به  SCI(فاز 1)، تاکنون- 1386
 
3- مجریان طرح: افسانه زرقی، علیرضا زالی، بررسی مقایسه ای اختلالات عصبی شناختی در بیماران مبتلا به تومور مغزی با افراد سالم، تاکنون- 1388
 
4- مجریان طرح: علیرضا زالی، افسانه زرقی، فرزاد اشرافی، بررسی ThrapyStemcell در درمان بیماران مبتلا به CP (فاز 2)، تاکنون- 1388
 
5- مجریان طرح: افسانه زرقی، علیرضا زالی، بررسی اپی ژنتیک بیماران مبتلا به تومور مغزی، تاکنون- 1388
 
6- مجریان طرح: علیرضا زالی، افسانه زرقی، ارزیابی ThrapyStemcell   در درمان بیماران مبتلا به SCI از طریق DTI و fMRI (فاز 2)، تاکنون- 1389
 
7        - مجريان طرح : فرزاد اشرافی ، علیرضا زالی "بررسي اختلالات شناختي در بيماران مبتلا به پاركينسون "، 1389- كنون
 
8        - مجريان طرح : فرزاد اشرافی ، علیرضا زالی ، كريم جوهري "بررسي توليد افعال گذشته با قاعده و بي قاعده در بیماران مرد فارسی زبان مبتلا به پارکینسون در مقايسه با افراد سالم"، 1389- كنون
 
9- مجريان طرح : فرزاد اشرافی ، علیرضا زالی، كريم جوهري "بررسي آسيب نحوي در بيماران دو زبانه مبتلا به پاركينسون در مقايسه با افراد سالم "، 1389- كنون
 
10- مجريان طرح : دكتر عليرضا زالي ، دكتر عرفان قرباني مقدم " بررسي رابطه بين عوامل خطرساز وازواسپاسم بعد از خونريزي ساب آراكنوئيد آنوريسمال با تغييرات سرعت جريان خون در شريان مغزي مياني بر اساس اولتراسونوگرافي داپلر ترانس كرانيال "، 1390
 
11- مجریان طرح: علیرضا زالی، افسانه زرقی، "بررسي تاثیر امواج تلفن همراه در ایجاد تومور مغزی نورینوما آکوستیک" 89- در حال اجرا
 
12- مجريان طرح : دكتر عليرضا زالي، دكتر امير حسين ساوه ،"بررسی تاثیر استفاده از کندروسیت غضروف بینی در مقایسه با سلول بنیادی مزانشیمال مغز استخوان در پیوند اتولوگ دیسک بین مهره اي" 90- كنون
 
13- مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی ، "بررسی مقايسه اي توجه و عملكرد اجرايي در بیماران مبتلا به تومور مغزی قبل و بعد از عمل جراحی و استریوتاکسی فاز (2) " 1390
 
14- مجريان طرح : دكتر عليرضا زالي، دكتر عبدالحسين عباسيان، "بررسی تفاوت ضخامت قشر مغز در نواحی مختلف در بیماران حیات نباتی با افراد نرمال" 90- در حال اجرا
 
15- مجريان طرح : دكتر عليرضا زالي، دكتر ناصر اقدم، "بررسي عوارض پيوند سلول هاي واجد CD133 مشتق از مغز استخوان در بيماران مبتلا به فلج مغزي " 90- در حال اجرا
 
16- مجريان طرح : دكتر عليرضا زالي، دكتر احمدرضا رجبي، " مطالعه نتايج باليني و راديولوژيك جراحي ديسك گردن به روش قدامي در طي سال هاي ۸۶_۸۹" 90- در حال اجرا
 
17- مجريان طرح : دكتر عليرضا زالي، دكتر افسانه زرقي، " بررسی تاثیر امواج تلفن همراه بر اختلالات شنوایی و وزوز گوش" 90- كنون
 
18- مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی، دكتر فرزاد اشرافي، " بررسي مقايسه اي افسردگي ، اضطراب ، اختلال شناختي و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به تومور مغزي قبل و بعد از عمل جراحي و استريوتاكسي با افراد سالم  " 1390
 
19- مجريان طرح : علیرضا زالی "بررسی پاسخ ایمنی به دنبال اعمال جراحی بیماریهای خوش خیم مغزی " 1388
 
20- مجريان طرح : علیرضا زالی، دكتر اميرحسين ساوه " ارزیابی بیومکانیک حرکتی ناحیه سروگردن دربیماران دارای عارضه تنگی کانال قبل وبعدازعمل جراحی با استفاده ازتحلیل سه بعدی مبتنی برفلوروسکوپی" 90- كنون
 
  21- مجريان طرح : علیرضا زالی، دكتر اميرسعيد صديقي، " تعيين خواص مکانيکي بافت ديواره رگ و آنوريسم مغزي به روش آزمايشگاهي " 1389- در حال اجرا
 
22 - مجريان طرح :پریسا عظیمی ، علیرضا زالی، حسن رضا محمدی . " استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی موفقيت درمان با اندوسكوپيك ونتریکولوستومی بطن سوم در مبتلایان به هيدروسفالي اطفال و توليد نرم افزار مربوطه بر اساس مطالعات چند مركزي "
سال 92 تا کنون
 
 
23 - مجريان طرح :داود امی ، علیرضا زالی. " بررسی تاثیر تجویزپیش داروی کلونیدین بر خونریزی حین عمل دربیماران معتادبه موادمخدروبیماران غیرمعتاد کاندید جراحی انتخابی زیر زانو" . سال 92 تا کنون
 
24 - مجريان طرح :امیرحسین ساوه  ، علیرضا زالی. "  بررسی پایداری بیومکانیکی درفضای بین مهره ای ناحیه گردنی، دربیماران مبتلابه عارضه دژنراسیون دیسک ومقایسه آن بافردسالم" . سال 92 تا کنون
 
25 _ مجريان طرح :افسانه زرقی ، علیرضا زالی، حمیدرضا پور اعتماد ، مجتبی خدادادی "   بررسي عملكرد شناختي در بيماران مبتلا به پاركينسون پس از بازتواني حافظه. سال 92 تا کنون
 
26 - مجريان طرح :افسانه زرقی ، علیرضا زالی، حمیدرضا پور اعتماد ، مجتبی خدادادی "   ارزیابی حافظه کاری بر اساس سن، جنس و تحصیلات در افراد سالم"  سال 92 تا کنون
 
27 _ مجريان طرح :فرزاد اشرافی   ، علیرضا زالی، آوید رکنی ، اذن اله آذرگشب ، داریوش الیاس پور   "   بررسي اثر تحريک مغناطيسي مکرر جمجمه (rTMS ) روي کورتکس حرکتي اوليه در سمت ضايعه و با فرکانس بالا(5 هرتز) بر بهبود وضعيت حرکتي بيماران مبتلا به سکته مغزي ساب کورتيکال در محدوده شريان مغزي " .  سال 91 تا کنون
 
28 -  مجريان طرح : علیرضا زالی، امین رستمی ، کامبیز گیلانی ، مینو شاهانی " مقایسه پروتئومیکسی تومورهای بدخیم گلیال نواحی مختلف مغز (فوق چادرینه) بیماران " .  سال 91 تا کنون
 
29 _ مجريان طرح : علیرضا زالی، نورمحمد قیاسوند ، علی سلگی ، فاطمه رشیدی ، احسان سمرباف زاده ، نادر مقصودی ، مصطفی سلطان سنجری   " غربالگري ژنتيکي نابينايي مادرزادي غير سندرميک براي آپلازي و هيپوپلازي دو طرفه عصب بينايي . سال 92 تا کنون
 
30 - مجريان طرح :فرزاد اشرافی ، علیرضا زالی، داود امی ، حمیدرضا حقیقت خواه   ، محمدرضا سهرابی ، مهران عرب احمدی ، بهداد بهنام ، " بررسی رابطه اختلالات شناختی با حجم ضایعات میکروواسکولار در افراد دارای ریسک فاکتورهای قلبی عروقی  . سال 92 تا کنون
 
31 _ مجريان طرح : علیرضا زالی، جلال زرین قلم   ، اختر اکبری   ، الهه تکیه  " نقش تجويز طولاني مدت ويتامين B1 در تغييرات سايتوكاينهاي التهابي و علائم هايپرآلژزي طي مراحل مختلف آرتريت ناشي از Complete Freunds Adjuvant در موشهاي صحرايي نر ويستار. سال 91 تا کنون
 
32_ مجريان طرح : علیرضا زالی، نورمحمد قیاسوند ، علی سلگی ، فاطمه رشیدی ، حمیده غلامحسینی ، سکینه کاظمی   " بررسي نقش انواع عوامل ژنتيكي در بروز ايزوتروپي تطابقي Esotropia) (accommodative و ايزوتروپي مادرزادي Esotropia) (Infantile در جمعي از بيماران ايراني. سال 90 تا کنون
 
33 __ مجريان طرح : علیرضا زالی، نورمحمد قیاسوند ، علی سلگی حمیده غلامحسینی ، سکینه کاظمی   "   بررسي ارتباط ضریب درون لقاحی با موفقیت تحصیلی در افراد دارای هوش طبیعی . سال 90 تا کنون
 
34_ مجريان طرح : علیرضا زالی، نورمحمد قیاسوند ، علی سلگی حمیده غلامحسینی ، ثمینا رضوانی ، رامین احمد وند    " بررسي ارتباط ضریب درون لقاحی (F) با انواع معلولیت ها در شهرستان نهاوند .  سال 90 تا کنون
 
35 _ مجريان طرح : علیرضا زالی، فرزاد اشرافی ، داود امی ، سینا اسعدی حمیدرضا حقیقت خواه ، حمیدرضا مقسمی ، مهران عرب احمدی ، بهداد بهنام ، مرتضی صانعی     " حجم سنجی پلاکهای بیماری مالتیپل اسکلروزیس در سکانسFLAIR MRI بیماران بدون درگیری نخاع و پیدا کردن رابطه حجم پلاک در MRI با اختلالات شناختی. سال 92 تا کنون
 
36 __ مجريان طرح : علیرضا زالی، فرزاد اشرافی " ارزیابی میزان همبستگی تست های Frontal Assessment Battery و Unified Parkinson’sDisease Rating Scale در بیماران فارسی زبان مبتلا به بیماری پارکینسون. سال 92 تا کنون
 
37-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی ،   بررسی تاثیر امواج تلفن همراه در ایجاد تومور مغزی نورینوما آکوستیک
 
38-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی ،   ارزیابی بیومکانیک حرکتی ناحیه سروگردن دربیماران دارای عارضه تنگی کانال قبل وبعدازعمل جراحی بااستفاده ازتحلیل سه بعدی مبتنی برفلوروسکوپی
39-مجريان طرح : افسون صدیقی ، امیرسعید صدیقی همکاران : علیرضا زالی، الهه پیرایش ،   بررسی تاثیر جراحی هدایت شده توسط اسکن رادیونوکلئید در میزان رزکسیون گلیوم های مغزی ، سال 93
40-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی ،   ارزیابی تسکین درد بوسیله لیزر درمانی سال 94
41-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی و رضا جلیلی خشنود ارزیابی سلامت عصبی با طراحی برنامه تشخیصی اختلالات عصبی از طریق عملکرد سیستم بینایی فاز I)) ، سال 94
42-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی ،   بررسی عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به پارکینسون پس از بازتوانی حافظه سال 94
43-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی ارزیابی حافظه بینایی بر اساس سن، جنس و تحصیلات در افراد سالم سال 94
44-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی پلاک اندوسکوپیک شکستگی کندیل فک تحتانی سال 93
45-مجريان طرح : علیرضا زالی، مسعود سلیمانی ، مریم حفیظی ، سعید اورعی یزدانی ، امیر آتشی  بررسی ایمنی و اثربخشی استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیال مغز استخوان در درمان بیماران با Stroke ایسکمیک و هموراژیک در بیماران در فاز تحت حاد به روش استریوتاکتیک سال 93
46-مجريان طرح : علیرضا زالی، مسعود سلیمانی ، مریم حفیظی ، سعید اورعی یزدانی ، امیر آتشی بررسی ایمنی و اثربخشی استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیال مغز استخوان حاوی لنتی ویروس حامل ژن تیمیدین کیناز برای درمان بیماران مبتلا به گلیو بلاستوم مولتی فرم با تزریق به روش استریو تاکتیک سال 93
47-مجريان طرح : علیرضا زالی، مسعود سلیمانی ، مریم حفیظی ، سعید اورعی یزدانی ، امیر آتشی بررسی ایمنی و اثربخشی تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان به روش اینتراتکال در درمان بیماران مبتلا به ALS
48-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی  مهدی تهرانی دوست بررسی عملکرد مغزی در احساس و هیجان(عشق رمانتیک)
49-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی بررسی عملکرد مغزی در موسیقی درمانی
50-مجريان طرح : علیرضا زالی، افسانه زرقی بررسی عملکرد مغزی در هنر درمانی
تألیفات:
1- حاتمی، حسین، زالی، علیرضا، کتاب جامع بهداشت عمومی، دیدگاهای بهداشتی در سند چشم انداز بیست ساله، انتشارات ارجمند، سال 1385
 
2-    زالی، علیرضا، برنامه توسعه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انتشارات توس، فروردین 1387
 
3- رضایی طاویرانی، مصطفی، زالی، علیرضا، رستمی، امیر، مقدم نیا، سید حسن، رنجبر بیژن، روحنده، مجید، حسامی تکلو، سعید، مهدوی، سمیه، سایه مهری، کوروش، شاهانی، مینو، مصطفوی، مهرناز، بیو فیزیک، انتشارات اندیشه ظهور، 1387
 
4-    زالی، علیرضا، امامی، حسن، اصلاح فرایندها و روش ها (جلد دوم)، انتشارات واژه نگار، 1387
 
5-    زرقی، افسانه، زالی، علیرضا، اشرافی، فرزاد، معززی، مهدی، حافظه، انتشارات نظری، سال 1388
 
6-    زالی، علیرضا، زرقی، افسانه، اشرافی، فرزاد، معززی، مهدی، درد، آبگین رایان، سال 1388
 
7-    زرقی، افسانه، زالی، علیرضا، اشرافی، فرزاد، معززی، مهدی، مغز و شناخت، انتشارات نظری، سال 1388
8-    زرقی، افسانه، زالی، علیرضا، اشرافی، فرزاد، معززی، مهدی، سيستم شنوايي، انتشارات آبگین رایان ، سال 1390
9-    زرقی، افسانه، زالی، علیرضا، صديقي ، اميرسعيد،اشرافی، فرزاد ، علوم اعصاب شناختي، انتشارات آبگین رایان ، سال1390
10-زالی، علیرضا، زرقی، افسانه، رمضانخاني ، علي ، معززي ، سيد مهدي ، سياست هاي مديريت سلامت ، انتشارات آبگین رایان ، سال1390
11- زالی ، علیرضا، صديقي ، اميرسعيد ، صديقي، افسون ، رحيمي باغدشتي ، حسام ، رويكردهاي نوين به جراحي بيماريهاي عروق مغز ، انتشارات وداد ، سال 91
 
12-اشرافی، فرزاد ، اسعدی ، سینا ، پاکدامن ، حسین ،زالی، علیرضا، امی ، داود ، زرقی، افسانه ، پارکینسون به زبان ساده ، انتشارات فرهنگ فردا ، 1393
 
13-اشرافی، فرزاد ، بهنام ، بهداد ، پاکدامن ، حسین ،زالی، علیرضا، عرب احمدی ، مهران ، امینی هرندی، علی ، آلزایمر به زبان ساده ، انتشارات رسانه تخصصی ، 1394
 

خلاصه شرح حال:

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مرکز تحقیقات جراحی مغزواعصاب عملکردی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

آدرس : تهران - میدان تجریش بیمارستان شهدای تجریش - مرکز تحقیقات جراحی مغز واعصاب عملکردی
تلفن : 22701022 - 021
پست الکترونیک : neurofunctional.cntr@gmail.com

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.